09/07/2021

Terugkoppeling online avond BOSS

Mahler Vastgoed Ontwikkeling heeft op donderdag 1 juli 2021 wederom een interactieve online avond georganiseerd over het project hoek Capelseweg-Bermweg. Dit als opvolging van de avond op 15 juni, waarin ze in gesprek is gegaan met de deelnemers over keuzes die gemaakt konden worden betreffende de inrichting van het projectgebied. Het doel van de sessie op 1 juli was het geven van terugkoppeling over de doorvertaling van de door deelnemers gemaakte inrichtingskeuzes.

 

De groep deelnemers bestond deze avond uit omwonenden, geïnteresseerden en raadsleden. Tijdens de avond zijn -net als tijdens de vorige sessie- de vragen van deelnemers door de avondvoorzitter meteen doorgespeeld naar de juiste persoon, zodat ze ter plekke beantwoord konden worden.

 

De architecten hebben de doorvertaling van de keuzes naar de plannen uitgebreid toegelicht. Er werd begonnen met de steenkeuze. Met foto’s werd getoond hoe de keuze voor de derde sortering (koper roodbont en camarque carrera) uitpakt. Hierna werd de kapkeuze getoond. Op basis van een gelijke stand tussen de lichte en donkere kap, heeft de architect de knoop doorgehakt en voor de donkere variant gekozen.

 

Ook voor de inrichting van de woonstraat kon in de vorige sessie gekozen worden voor verschillende varianten. De regentuin kreeg de meeste stemmen, op de voet gevolgd door de speelstraat. Daarom wordt er in het uiteindelijke inrichtingsplan een regentuin gemaakt met een aantal speelelementen. Dat laatste om ook aan de wensen van geïnteresseerden tegemoet te komen, die in meerderheid voor de speelstraat kozen. De afwerking vindt plaats met een in ruime meerderheid gekozen gemêleerde steensoort: een goede keuze van deelnemers die leven in de wijk brengt.

 

Het groene karakter wordt onderstreept door de keuzes die zijn gemaakt voor onder andere het soort oeverafwerking, erfafscheiding en groene parkeerverharding. De architect benadrukt de alom aanwezigheid van het groen door een impressie te laten zien vanaf de Bermweg naar de kruising toe. Hierop is -zeker in relatie tot de andere drie straathoeken- een duidelijke groenzone te zien op de hoek Capelseweg/Bermweg als gevolg van de ontwikkeling.

 

De avond werd afgesloten met het nogmaals doorspreken van de projectplanning en de informatiekanalen. Deelnemers van deze avond worden automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken die op de avond is gehouden.