24/04/2020

Planoptimalisatie voor extra woningen

Om de mogelijkheden voor meer woningen per plan te onderzoeken, heeft de provincie een gemeentelijk projectbureau van een nieuwbouwlocatie in Zuid-Holland benaderd. De vraag daarbij was om uit te gaan van omgevingen met woningen, winkels en groen die aanzetten tot lopen, fietsen en OV, met een lagere parkeernorm (1 parkeerplaats per woning in plaats van 1,7 of zelfs vaak nog 2,4 per woning). En uit te gaan van een centrum-dorpse of stedelijke leefomgeving in plaats van het standaard rijtjeshuis. Voor de centrum-dorpse leefomgeving wordt ons project ROOS in Zevenhuizen als voorbeeld gebruikt. Dit zorgt voor behoud van dorpse kwaliteit in combinatie met 4 of 5 laags bouw.

Uit de quickscan blijkt dat dit bij alle grotere plannen al snel circa 90.000 extra woningen oplevert. Een link naar het rapport vind je hier: Quickscan Planoptimalisatie Provincie Zuid Holland