09/03/2022

Plan voor FLEX Rijswijk

Op woensdag 9 maart toastten wethouder Armand van de Laar, tevens bestuurder van het Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP), samen met Twan Mahler van Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO) en Razia Gül van Roduer op het aangaan van de koopovereenkomst met betrekking tot het kantoor- en bedrijfsgebouw aan de Treubstraat 19-23 te Rijswijk. De levering van het gebouw staat gepland voor 1 september 2022 en is een volgende stap in de transformatie van de Plaspoelpolder van een verouderd industrieterrein naar een moderne plek om te werken.

MVO en Roduer zullen het bestaande complex slopen ten behoeve van nieuwbouw dat aansluit op de behoefte naar meer toekomstbestendige werkruimten in de regio.

”Het initiatief dat wij hier willen gaan realiseren faciliteert het bedrijfsleven in en rondom de Plaspoelpolder”, volgens Twan Mahler. “De vraag naar flexibele werkplaatsen voor de lichte maakindustrie is groot, daarom richten we de units bij voorkeur in als werkplaatsen die geschikt zijn voor productiedoeleinden. Zo kunnen hier zich meerdere kleinschalige productiebedrijven vestigen, denk aan: toeleveranciers voor technologische industrie, meubelmakers, kledingontwerpers en 3D-printbedrijven. Dit kunnen volwassen bedrijven zijn, maar juist ook start-ups en scale-ups”.

Razia Gül kijkt ook naar buurgemeente Delft: “Als we in de buurt kijken, dan zien we dat de YES-campus in Delft zo’n 250 start-ups faciliteert en zelfs een wachtlijst heeft, die na een aantal jaren als scale-up meer werkruimte zoeken dan YES kan bieden. Deze uitstroom kan met FLEX worden opgevangen, zodat er een mooie overloop ontstaat binnen de regio”.

“De marktbehoefte in de Plaspoelpolder van nu ligt bij een ecosysteem waar bedrijven elkaar kunnen opzoeken. Waar kruisbestuiving plaatsvindt en waar ruimte is voor ontspanning”, zegt Armand van de Laar. “Het gebouw is zo gepositioneerd dat er gezamenlijk aan de Treubstraat een groene buffer gecreëerd kan worden met onder andere bomen en struiken, zitelementen, begroeide gevels en groene half-verharde parkeerplaatsen. Naast een flexibel gebouw met flexibele functies, omvat het plan dus ook een flexibel te gebruiken buitenruimte waar ontmoeting centraal staat”.