13/04/2017

Consensus bereikt over het plan ROOS Zevenhuizen

Mahler Vastgoed Ontwikkeling, het actiecomité ‘Mooi Zevenhuizen’ en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over het aangepaste Centrumplan Zevenhuizen. Alle partijen staan dan ook achter het ontwerpbestemmingsplan dat tot 4 mei ter visie ligt. Dit plan vormt de basis voor de verdere samenwerking en uitwerking van het nieuwbouwproject.

Intensieve samenwerking

Eind vorig jaar maakten de gemeente en ontwikkelaar de eerste plannen van Centrumplan Zevenhuizen bekend. De buurt vond dat in het plan nog extra aandacht mocht uitgaan naar het dorpsplein, de hoogte van het pand aan het plein en de parkeergelegenheid. Het plein moest groter, om de belangrijkste evenementen in Zevenhuizen goed te kunnen blijven faciliteren. Om de belangen vanuit Zevenhuizen te bundelen, richtten een aantal inwoners het actiecomité ‘Mooi Zevenhuizen’ op. Met dit actiecomité zijn de gemeente en ontwikkelaar in beraad gegaan om de plannen te optimaliseren. Ook is er intensief overleg geweest met de organisatie van het Oogstfeest, de Oranjevereniging en de Winkeliersvereniging. Na een constructieve samenwerking is Centrumplan Zevenhuizen aangepast: het sluit goed aan bij de wensen van alle partijen.

Belangrijkste veranderingen

Als resultaat van dit actieve participatietraject, is het bouwplan van architectenbureau Groosmans aangepast. “Dit traject heeft het plan alleen maar beter gemaakt. Ook blijft er nu alle ruimte op het nieuwe plein voor de mooie evenement die Zevenhuizen te bieden heeft,” geeft wethouder Hordijk met veel waardering voor de constructieve houding van het actiecomité aan.

De bouwhoogte is verlaagd en het plein is een stuk groter geworden, door het op een slimme manier met extra parkeren te combineren. Voor de inrichting van het nieuwe plein, de parkeergelegenheid en de buitenruimte is een landschapsarchitect van De Stijlgroep ingeschakeld.  Ontwikkelaar Tino Mahler over het aangepaste ontwerp: “We hebben wel wat aan het plan moeten sleutelen, maar het resultaat mag er zijn. Wij zijn zeer tevreden over de inbreng vanuit het actiecomité.” Het aangepaste ontwerp is vastgelegd in een nieuw ontwerp bestemmingsplan en ligt tot 4 mei ter visie bij de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl. “Dit is alleen nog de basis. In de aankomende periode pakken we de samenwerking door om de plannen nader uit te werken,” aldus de ontwikkelaar.

Verdere procedure

Op 22 februari is het aangepaste plan al gepresenteerd aan de direct omwonenden en is toen over het algemeen goed ontvangen. Tijdens de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan willen gemeente en ontwikkelaar alle Zevenhuizenaren de gelegenheid geven om tijdens een inloopavond kennis te nemen van het aangepaste bouwplan en het ontwerp bestemmingsplan. De inloopavond vindt plaats op donderdag 20 april vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur in La Baraque te Zevenhuizen. Tijdens de inloopavond kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen over het plan, kennismaken met de deelnemers van het gezondheidscentrum en eventuele belangstelling voor een woning of appartement bespreken met de makelaars. Ook is er de gelegenheid om vragen over het bestemmingsplan of over de inrichting van het openbaar gebied te stellen.